اجرای ویژه برنامه گرامیداشت سردار دلها در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان اصفهان

سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سردار سلیمانی به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.