اختتامیه یازدهمین ویژه برنامه هفته پژوهش

اختتامیه یازدهمین ویژه برنامه هفته پژوهش با حضور محمدرضا زمردیان معاون فرهنگی کانون و کارشناسان آموزش و پژوهش کانون در سراسر کشور بعداز ظهر روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون برگزار شد.