آشنایی کارشناسان کانون با روش‌های نیازسنجی در سازمان‌های فرهنگی

پودمان‌های آموزشی روش‌های نیازسنجی در سازمان‌های فرهنگی و تدوین گزارش فعالیت‌‌های فرهنگی هنری برای کارشناسان فرهنگی 20 استان کشور، از سوی اداره کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، هدف از برپایی این پودمان آشنایی با معیارهای واقعی برای شناخت اولویت‌ها، ضرورت‌ها و ارتقای دانش و مهارت در زمینه نیازسنجی برای کارشناسان فرهنگی کانون 20 استان کشور است.
بر این اساس، سرفصل‌های آموزشی اصول و مبانی نظری نیازسنجی، کارکردهای نیازسنجی در فرآیند سازمان و تبیین استراتژی تدوین برنامه‌ها، رویه‌ها و سیاست‌ها بر مبنای نیازهای سازمانی، کارگاه عملی نیازسنجی (نیازسنجی، اولویت‌بندی نیازها و تعیین اهداف و خط مشی) به مدت 24 ساعت انجام شده است.
دکتر نسرین انصاری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و سیده نورا پیرو نذیری عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و ویراستار ادبی از مدرسان این دوره‌ی آموزشی بوده‌اند.
هم‌چنین پودمان آموزشی روش‌های تدوین گزارش فعالیت‌‌های فرهنگی هنری با هدف آشنایی با اهمیت، ضرورت و اهداف تدوین گزارش فعالیت‌های فرهنگی هنری و با حضور فریبا حبیبی و مژگان خلیل‌پور از کارشناس مسوولان اداره کل آفرینش‌های فرهنگی کانون و مدرسان این دوره آموزشی به مدت 14 ساعت، برگزار شد.
تعریف گزارش، ضرورت، اهمیت و فواید گزارش‌نویسی، انواع گزارش و... با سرفصل‌های آموزشی نقش مستندسازی در فرآیند سازمانی، گزارش و انواع آن و روش‌های تدوین گزارش، نقش و تاثیر گزارش‌نویسی در ثبت فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری کانون از محتوای آموزشی این پودمان، است.
این پودمان‌های آموزشی با حضور 23 کارشناس فرهنگی کانون از 20 استان‌ کشور به مدت پنج روز از تاریخ 24 تا 28 تیر در مرکز آموزش کانون در خیابان حجاب تهران، برپا شد.